HHH

PLPdef

Home

Longchamp Shop

Archief

Persberichten

Lokale Partijen

Longchamp Sale

Gastenboek

Contact

 

Niet de versleten opvattingen van oude politieke partijen over links of rechts, maar de kwaliteit van ons bestaan in en rond dorp en stad is het uitgangspunt voor onafhankelijke lokale partijen. Daarop dient de stem van de burger direct van invloed te zijn! Het herstel van de band tussen kiezer en gekozene is het kenmerk van de nieuwe politiek, die door lokale partijen wordt uitgedragen. Uw stem moet echter verder reiken dan de gemeentegrenzen! De nieuwe politiek moet ook gehoord worden in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Daarvoor is het Platform Lokale Partijen opgericht, die de krachten wil bundelen van alle lokale partijen om hun standpunten ook in onze provincie te laten doorklinken. Hoe leefbaar het in eigen streek ook nog is, op provinciaal niveau wordt daar dikwijls gemakkelijk overheen gewalst. Gemeentelijke herindelingen, annexaties en grootschalige infrastructurele projecten als de HSL of de RijnGouwelijn zijn voorbeelden, die gemeenten van bovenaf krijgen opgelegd. Respectloos worden leefbare lokale gemeenschappen ontwricht of vernield. En in veel gevallen zonder afdoende aan te tonen dat deze grootschalige ingrepen nodig zijn. Zo'n dorre politiek eindigt vaak in een onveilige, onherkenbare en tenslotte onbewoonbaar wordende samenleving die als los zand aan elkaar hangt.

Het Platform Lokale Partijen streeft ernaar de opvattingen van lokale partijen over inpassingen van provinciaal beleid in hun gemeente in de Provinciale Staten te laten doorklinken. Ook hier moet de stem van de burger worden gehoord! Dat kunnen wij alleen als u ons steunt!

ACTUEEL

Euser op campagne

Overschie op campagne

Hillegom op campagne

Alphen op campagne

Rozenburg op campagne

Krimpen op campagne

Voorschoten op campagne

Oostflakkee op campagne

Delft op campagne

Tegenstemwijzer

Kandidatenlijsten

Over onze Kandidaten

Nieuwsbrief (15 feb 2011)

Ons programma

Lokale Agenda (17 feb)

 

LINKS

Twitter

Onafhankelijke Senaatsfractie

VPPG

Hoe werkt Eerste Kamer ?

Binnenlands Bestuur

 

RADIO-/VIDEOCLIPS

Radioclip Prov. Verkiezingen 2011

Onze 1e Kamerkandidaat

Bestuur dichtbij huis

Lokale partijen gaan voor Senaatszetels

Gemeenteraadsverkiezingen 2010